No comments yet

Julia Lindh nyvald förbundsordförande!

Valberedningens yrkande på att välja Julia Lindh som ny Förbundsordförande för Sveriges elevråd – SVEA godkändes genom ett enhälligt beslut.

Under måndagen den 23 november valdes Julia Lindh, till ny förbundsordförande för Sveriges elevråd – SVEA. Beslutet togs på organisationens årsmöte, elevrådskongressen, som hölls på Lyrfågelskolan i Trollhättan. “Jag vill att Sveriges elevråd – SVEA ska bli större, få fler engagerade elever och med en större tyngd i skoldebatten,” sa Julia bland annat i sitt anförande.

Vi ser fram emot ett spännande verksamhetsår med Julia i spetsen!

Post a comment