Sveriges elevråd – SVEAs grundprinciper beskriver vilka principer vi jobbar efter och varför. Syftet med Grundprinciperna är att beskriva de värden som ligger till grund för hur vi arbetar och vad som präglar kulturen i organisationen, lokalt och nationellt.

För att läsa Grundprinciperna kan du klicka på länken nedan.

Sveriges elevråd – SVEA:s Grundprinciper