VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER ENLIGT GDPR

Sveriges elevråd – SVEA följer Dataskyddsförordningen GDPR och behandlar de personuppgifter ni matar in med noggrann försiktighet. Medlemmarnas personuppgifter lämnas aldrig ut till andra. Dock kan granskare från myndigheter komma till Sveriges elevråd – SVEA kansli och få tillgång till att kontrollera uppgifterna, om deras arbete kräver det. De personuppgifter vi samlar in om dig är för- och efternamn, födelseår, kön, telefonnummer och mailadress.

Du kan alltid komma i kontakt med Sveriges elevråd – SVEA genom att kontakta oss på info@svea.org. Medlemskapet i Sveriges elevråd – SVEA är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Sveriges elevråd – SVEA behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.