Förbundsstyrelsen är Sveriges elevråd – SVEAs högsta beslutande organ då Elevrådskongressen inte är samlad. Förbundsstyrelsens funktion är att strategiskt och taktiskt leda organisationen genom direktiv, mål och beslut. Förbundsstyrelsen har ansvar över den ekonomiska förvaltningen, verksamheten och organisationsutveckling. Sveriges elevråd – SVEAs förbundsstyrelse består idag av sju personer.


Kontakt

Förbundsstyrelsen

Vill du nå hela förbundsstyrelsen samtidigt kan du maila till fs@svea.org.

Förbundsordförande Jakob Amnér

jakob.amner@svea.org

070 – 718 88 01


Jakob Amnér

Jennie Gustafsson

Edvin Dribe


Protokoll från förbundsstyrelsemöten 2018

Förbundsstyrelsemöte 1

Förbundsstyrelsemöte 2

Förbundsstyrelsemöte 3

Förbundsstyrelsemöte 4

Förbundsstyrelsemöte 4

Förbundsstyrelsemöte 5

Förbundsstyrelsemöte 6

Protokoll från förbundsstyrelsemöten 2017

Förbundsstyrelsemöte 1

Förbundsstyrelsemöte 2

Förbundsstyrelsemöte 3

Förbundsstyrelsemöte 4

Förbundsstyrelsemöte 5

Förbundsstyrelsemöte 6

Förbundsstyrelsemöte 7