Sveriges elevråd – SVEA anordnar varje år flera träffar för elevråd, både nationella och regionala. Vi vill samla elevråd så att de kan få utvecklas, lära sig mer om demokratiska processer och elevrådsarbete och få träffas.

Vill er skola vara med och anordna en nationell träff?

Läs mer om vad det innebär att vara värdskola här!

Kontakta vår projektsamordnare Malin på
malin.klein@svea.org för mer information!


Elevrådskongressen

Elevrådskongressen är Sveriges elevråd – SVEAs högst beslutande organ, alltså organisationens årsmöte. Under Elevrådskongressen möts våra medlemmar för att bestämma hur organisationen ska se ut, vad vi ska arbeta för och vilka som ska leda organisationen när Elevrådskongressen inte är samlad. Elevrådskongressen äger rum i november varje år.


Drivkraft

Sedan 2015 har vi arrangerat Drivkraft i samarbete med våra regioner. Drivkraft är en regional endagsträff där elevråd för gå på föreläsningar och workshops, träffa andra elevrådare och skapa kontakter.


USE YOUR VOICE

USE YOUR VOICE är Sveriges elevråd – SVEAs utbildningshelg för elevråd och äger rum under våren. På USE YOUR VOICE samlas elever från hela landet för att utbildas och få kompetens för att kunna utveckla sitt elevrådsarbete! Mer information om USE YOUR VOICE kommer under våren.

I år landar USE YOUR VOICE i Emmaboda och utbildningshelgen äger rum den 5 -7 april. Mer information om anmälan kommer snart!