Utskott


Istället för att förbereda alla beslut i plena, delar vi upp oss i tre mindre grupper, såkallade utskott. (Att diskutera en fråga med 150 personer kan ju annars ta ganska så lång tid…) I utskotten riktigt grottar ni ner er och blir experter inom en fråga och kommer därefter fram till vad som är den bästa lösningen. Det blir alltså er uppgift att förbereda ett beslut som sedan lättare kan klubbas igenom när hela kongressen är samlad.

När ni anmäler er till Elevrådskongressen får ni önska vilket utskott ni helst skulle vilja sitta i, i år finns det tre stycken att välja mellan.IMG_2960

Fokusfråga 

För Sveriges elevråd – SVEAs medlemmars räkning bedriver förbundet ett nationellt påverkansarbete för att skapa en bättre och mer demokratisk skola. Under de kommande två åren kommer Sveriges elevråd – SVEA driva en skolpolitisk fokusfråga som beslutas under denna kongress.. Frågan som de kommer ta fram ska vara en aktuell fråga som berör en majoritet av Sveriges elever.

Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen beskriver vilka områden Sveriges elevråd – SVEA ska arbeta och prioritera under det kommande verksamhetsåret. Utskottet för verksamhetsplanen diskuterar vad Sveriges elevråd – SVEA ska göra för dess medlemmar under nästa år och vad medlemmarna ser som nödvändigt för att de ska kunna bedriva den verksamhet som de vill ha. Verksamhetsplanen innehåller bland annat vilka övergripande prioriteringar vi som organisation ska ha och riktlinjer för hur vi ska arbeta med elevers rättigheter.

Stadgar och medlemsavgift 

Sveriges elevråd – SVEAs stadgar är grundpelarna som organisationen vilar på. Det är detta dokument som anger hur organisationen ska fungera och vad vi arbetar för. I år ligger det inte några stora förändringar på förslag i propositionen men de är väldigt viktiga ändringar för att vi ska få fortsatt bidrag.
En proposition om medlemsavgiften läggs fram varje år då varje årsmöte ska kunna besluta i denna fråga. Propositionen rör vad kostnaden ska vara för elevråd när de ansluter sig till förbundet. Medlemsavgiften har från föregående år satts till 0kr.