Att motionera!

Nedan följer en kort beskrivning av vad en motion är, hur du går tillväga för att skriva en sådan och vem du kan höra av dig till vid frågor kring motioner. Ett exempel på hur en motion kan se ut finns också utskrivet.

Vad är en motion?

Motioner har ingenting med träning att göra, en motion är ett annat ord för förslag. Alla medlemmar i Sveriges elevråd – SVEA har rätt att skriva och skicka in motioner till Elevrådskongressen. Har ditt elevråd en fråga som ni tycker att organisationen ska driva eller något som ni tycker att Sveriges elevråd – SVEA ska göra nästa år, så skriv det i en motion. Den kan i stort sett handla om vad som helst så länge den innehåller ett förslag. 

IMG_2388

Hur skriver jag en motion? 

En motion ska innehålla fyra delar. 
Bakgrund: Det ska finnas en bakgrund till varför ni vill att Sveriges elevråd – SVEA ska göra/tycka/satsa på det ni föreslår. 
Beskrivning: Sedan ska ni med några meningar beskriva förslaget. 
Att-sats: Efter det ska ni formulera ert förslag i att-satser som följer meningen “Därför föreslår vi att Elevrådskongressen beslutar…”. En att-sats är förslaget där ni skriver vad ni tycker ska stå och i vilket av styrdokumenten det ska skrivas in i. 
Kontaktuppgifter: Sist men inte minst ska ni ha med era kontaktuppgifter. 

Tänk på: Föreslå att det ni tycker skrivs in i en av Sveriges elevråd – SVEAs styrdokument. Det är förslaget som är viktigt, inte språket. Det viktigaste är att alla förstår. 

Exempel

Bakgrund: Vi tycker att det är viktigt med utbildade och kompetenta elevskyddsombud på skolorna. 
Beskrivning: Sveriges elevråd – SVEA ska arbeta för att alla elevskyddsombud ska ha utbildning. 
Att                     Det i Verksamhetsplanen under “Arbetsmiljö – Elevskyddsombud” skrivs in            
“Sveriges elevråd – SVEA ska arbeta för att alla elevskyddsombud i Sverige
ska få utbildning”
 

Har du frågor? Kontakta då förbundsordförande Julia Lindh på 
+46 (0)7 071 888 01 eller på julia.lindh@svea.org

Har du skrivit en motion? Skicka den till fs@svea.org senast den 21 oktober!