Frostaskolan 
Invigningen äger rum i Hörby kommunhus. På Ringsjövägen 4. Det är väldigt nära mellan Hörby kommunhus och Frostaskolan och vi möter dig vid bussen.

Komministergatan 4, 242 32 Hörby

Kommer du från Stockholm, Göteborg eller Kalmar? Åk till Lund och byt där till buss 2 mot Hörby. Hoppa av vid Hörby Komministergatan (ca 30 minuter från Lund)
Kommer du från Malmö? Ta buss 1 mot Kristianstad. Hoppa av vid Hörby Komministergatan.

Vi möter dig på hållplatsen och skolan ligger i direkt anslutning.
Välkommen!