Här kommer lite information om Sveriges elevråd – SVEA och vårat årsmöte och nationella träff: Elevrådskongressen.

Nedan följer en redogörelse för vilka Sveriges elevråd – SVEA är, vilken sorts utbildning Elevrådskongressen är och hur träffen är arrangerad så att alla elevrådare som deltar under kongressen känner sig trygga och delaktiga.

Vilka är Sveriges elevråd – SVEA?

Sveriges elevråd – SVEA är en samarbetsorganisation av och för elevråd i övre grundskolan och gymnasiet. Vi har medlemmar över hela landet och är en av Sveriges största ungdomsorganisationer.

 

Sveriges elevråd – SVEA finns för att:

 • Inspirera, stötta och utveckla elevråd
 • Föra fram elevråds och därmed elevers röst i skolpolitiken
 • Öka kunskapen om elevers rättigheter och elevers rätt hos alla som verkar inom skolan

Sveriges elevråd – SVEA vill förbättra skolan och göra den mer demokratisk och ntillsammans med elevråden kan det bli möjligt.

 

Vår princip är enkel:

Med samarbete kommer man längst. Skoldemokrati finns till för att alla i skolan ska få vara med och bestämma.

Sveriges elevråd – SVEA är en ideell organisation som är helt politiskt och religiöst obunden. 

 

Vad är Elevrådskongressen? 

Var: Frostaskolan, Hörby

När: 18-21 November

Elevrådskongressen är Sveriges elevråd – SVEAs årsmöte, en plats där elevens åsikt gör skillnad, där elevrådare från hela Sverige tillsammans skapar den politik och den verksamhet som ska bidra till en bättre och mer demokratisk skola.

Under Elevrådskongressen arbetar vi mycket med gruppdynamik så att alla lär känna varandra och känner sig trygga i sina utbildningsgrupper. Det finns också många aktiviteter på kvällarna och på rasterna så att det alltid finns något roligt att hitta på.

Bra att veta om vistelsen:

Här kommer lite punkter som är bra att veta inför helgen:

 • Vi håller extremt hårt på vårt drog- och alkoholförbud. Den som blir ertappad med droger eller alkohol kommer genast att bli hemskickad och rektorn kommer vidare att kontaktas. Är personen under 18 år kommer vi att kontakta målsman.

 

 • Vi kommer att ha funktionärer som möter alla deltagare på stationen när de anländer och som ser till att de säkert kommer fram till Frostaskolan. På Frostaskolan kommer vi sedan att ha våra utbildningar och möten. Vi kommer även bo på skolan under hela träffen.

 

 • Vi uppmuntrar inte deltagarna på träffen att lämna skolans område. De som lämnar skolans område måste alltid kontakta personalen på plats.

 

 • Det kommer finnas vuxen personal på plats som är tillgängliga dygnet runt under hela Elevrådskongressen, vilka deltagarna alltid kan kontakta vid små och stora problem, eller om de bara vill prata en liten stund. Om du vill ha tag på personalen på plats kan du alltid nå oss på telefon. Vi kommer att samla in kontaktuppgifter till alla deltagares målsman så att vi lätt kan kontakta er om någonting skulle hända under Elevrådskongressen.

 

 • Det är väldigt viktigt för oss att ingen känner sig utanför eller osedd på våra träffar. Därför jobbar vi mycket med att lära känna varandra under kongressen och att vi gör roliga saker ihop.

 

 • Vi kommer att bo i klassrum under hela träffen. Det innebär att deltagarna behöver ta med sig sovsäck och liggunderlag.

 

 • Tänk på att Elevrådskongressen pågår mellan en fredag och måndag vilket innebär att deltagarna på träffen kan komma att behöva ta ledigt på både fredagen och måndagen.

 

 • I deltagaravgiften ingår all mat och husrum under Elevrådskongressen men det kan vara bra att ta med lite fickpengar till godis och annat trevligt.

Om ditt barn har några särskilda behov; det kan vara allt från funktionsnedsättning eller att hen vill sova i en sovsal med bara tjejer/killar eller något annat så kontakta vår projektsamordnare Zeth.

Zeth kan ni nå på tel: 070-7188809 eller på zeth.isaksson@svea.org