VAR?

NÄR?

SISTA ANMÄLNINGSDAG?

Mölnlycke, Hulebäcksgymnasiet &
Ekdalaskolan

15 – 17 november

14 oktober

VAR? Mölnlycke, Hulebäcksgymnasiet & Ekdalaskolan

NÄR? 15-17 november

SISTA ANMÄLNINGSDAG? 14 oktober!

Vad är Elevrådskongressen?

Elevrådskongressen är Sveriges elevråd – SVEAs årsmöte. På Elevrådskongressen beslutar ni vilka frågor vi ska fokusera på i vårt påverkansarbete, vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen och mycket mer!

Det ni beslutar den 15-17 november kommer ligga till grund för Sveriges elevråd – SVEAs arbete under 2020!

Det är era röster, organisationens medlemmar, som bestämmer hur Sverige elevråd – SVEA ska arbeta för att förbättra skolorna i Sverige!

TILL MÅLSMAN

FRÅGOR OCH SVAR

PACKLISTA

LÄS INBJUDAN >>

FÖRBUNDSSTYRELSENS PROPOSITIONER 2019 >>

MÖTESHANDLINGAR 2019 >>

ANMÄLAN TILL ELEVRÅDSKONGRESSEN 2019 ÄR STÄNGD!
Elevråd som är anmälda till kongressen har fått ett bekräftelsemail.

Vi söker elevrådsutvecklare för 2020!

Vill du representera organisationen ute i klassrum, driva projekt eller vara med och arrangera våra nationella träffar? 

Läs mer och skicka in din ansökan >>

Vad händer på Elevrådskongressen?

Elevrådskongressen är Sveriges elevråd – SVEA:s årsmöte där ni röstar om frågor som rör organisationen – men det är inte allt det är! Elevrådskongressen är också en chans för er att få lära er mer om hur demokrati fungerar i praktiken. Alla som deltar får lära sig hur ett årsmöte fungerar, vad yrkanden är och hur ni skriver dem, hur ni debatterar och mycket mer! Dessutom är det ett gyllene tillfälle att skapa samarbeten och få massvis med inspiration!

Plenum

När alla deltagare under Elevrådskongressen samlas för att rösta kallas det för plenum. Det är här ni bestämmer i vilken riktning Sveriges elevråd – SVEA ska påverka skolsverige. Plenum är fyllt av intressanta samtal och viktiga beslut. Här röstas bland annat förbundsstyrelsen fram och organisationens fokusfråga fastställs.

Utskott

Under Elevrådskongressen kommer ni att sitta i utskott. I ett utskott får ni chansen att sätta er in i ett specifikt område och tillsammans med ca 25 andra elevrådare diskutera sakfrågor som sedan tas upp i plenum. Utskotten är till för att öka dina möjligheter att besluta om Sveriges elevråd – SVEA och skolsveriges framtid. Information olika utskotten som ni kommer kunna välja mellan kommer längre fram. Men bland annat är det:

FOKUSFRÅGA 2020-2021

Den skolpolitiska fokusfrågan väljs utifrån vad ni medlemmar tycker är viktigast att organisationen jobbar med i skolpolitiken. Fokusfrågan väljs över två år, vilket ger oss en chans att verkligen förändra inom det området som väljs. Sveriges elevråd – SVEA kommer att med en aktuell, slagkraftig och tydlig fokusfråga kunna påverka skolpolitiken starkt.

MEDLEMSAVGIFT

Frågan om Sveriges elevråd – SVEA ska ha en medlemsavgift är viktig, eftersom den påverkar alla nuvarande och framtida medlemmar. En proposition om medlemsavgift läggs fram varje år, för att regelbundet övervägas. Propositionen handlar om vad det, eller ifall det ska, kosta för ett elevråd att ansluta sig till organisationen.

VERSAMHETESPLAN OCH STADGAR

Verksamhetsplanen är en plan för vad som ska bli gjort under året
i organisationen. Den beskriver mål och syften med olika aktiviteter. Utan en verksamhetsplan tappar organisationen både riktning och fart – därför är det viktigt att den har en stark grund från medlemmarna. Bland annat görs prioriteringar utifrån verksamhetsplanen som påverkar hela organisationen.

Sveriges elevråd – SVEAs stadgar är en samling regler som bestämmer organisationens struktur. I stadgarna står det bland
annat varför Sveriges elevråd – SVEA finns, hur Elevrådskongressen
ska gå till och hur regionerna ska förhålla sig till organisationen.

Propositioner och möteshandlingar!

Inför varje Elevrådskongress tar Förbundsstyrelsen fram förslag på förändringar till alla dokument som styr Sveriges elevråd – SVEA. De kallas för propositioner! Här nedan kan du från den 1 november ladda ner och läsa årets propositioner som förbundsstyrelsen tagit fram.

Har du frågor om propositionerna? Hör av dig till förbundsordförande Jennie på jennie.gustafsson@svea.org.

Det är viktigt att elevrådet tillsammans läser igenom propositionerna.

För att ombuden från ert elevråd verkligen ska kunna representera era åsikter på Elevrådskongressen är det viktigt att ni har ett möte där ni går igenom propositionerna.

I dokumentet “möteshandlingar” kan du läsa bland annat den föreslagna arbetsordningen, föredragningslistan, verksamhetsberättelsen, revisorernas utlåtande och förslag på den nya förbundsstyrelsen. Du kommer också kunna läsa mer om de kandidater valberedningen tagit fram.

Möteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga senast den 1 november.

Har du några frågor om möteshandlingarna? Hör av dig till förbundsordförande Jennie på jennie.gustafsson@svea.org.

Har du frågor om kandidaterna? Hör då av dig till valberedningen, på valberedning@svea.org!

Uppdrag på Elevrådskongressen

I din anmälan kan du visa intresse för att vara rösträknare, justerare och valberedningsvalberedning. Valberedningen lägger förslag i plena där dessa uppdragsposter väljs. Här kan du läsa om de olika uppdragen:

Justerare
Är två personer som deltar under hela Elevrådskongressen och efter mötet justerar protokollet. De läser igenom protokollet och säkerställer att de beslut som Elevrådskongressen har fattat är de beslutet som har skrivits i protokollet.

Rösträknare
Är 4 personer som vid omröstning i plenum är de som räknar rösterna från ombuden.

Valberednings-valberedning, VBVB
På Elevrådskongressen ska det väljas en valberedning till nästkommande Elevrådskongress. VBVBs uppdrag är att under kongressen hitta dessa tre personer. Enligt våra stadgar ska VBVB bestå av två delegater från medlemmar, alltså två deltagare på Elevrådskognressen. I gruppen ingår även en avgående representant från förbundsstyrelsen, en avgående representant från revisorerna, en avgående representant från valberedningen.

Har du frågor om dessa uppdrag är du välkommen att höra av dig till valberedning@svea.org

Deltagaravgift

Varje medlemselevråd får skicka två representanter! 

Eftersom vi vill vara så demokratiska som möjligt och därmed ha så stor spridning bland våra medlemmar som möjligt, får varje elevråd möjlighet att skicka upp till två medlemmar till Elevrådskongressen.

Sveriges elevråd – SVEA står för boende och mat under Elevrådskongressen!

Alla bor och äter tillsammans på plats, det gäller även de som bor lokalt i området. Alla typer av allergier, intoleranser och matpreferenser anmäls i förväg i anmälningsformuläret. Det enda ni betalar själva är resan!

Strikt alkohol- och drogförbud

Vi har nolltolerans mot alkohol och droger. Bryter en deltagare mot alkohol- och drogpolicyn kontaktar vi personens skola eller vårdnadshavare och avvisar hen från Elevrådskongressen.

Ingen återbetalning sker.

Viktigt att komma ihåg är också:
det är totalförbud mot nötter, soja och spray i hela skolan.

Incheckning och utcheckning

Deltagarna kan checka in på fredagen den 15 november
mellan 13.00 -14.00. Elevrådskongressen slutar kl 16.00
på söndagen den 17 november, efter det åker alla deltagare hem.

SVERIGES ELEVRÅD – SVEA

Norr Mälarstrand 24
112 20 Stockholm

KONTAKTA OSS

08-562 788 00
info@svea.org

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV.

SOCIALA MEDIER