Datum

16-19 november

Var

Hulebäcksgymnasiet,
Mölnlycke

Anmälningsstopp

25 oktober


Vad är Elevrådskongressen?

 

 

Elevrådskongressen är Sveriges elevråd – SVEAs högst beslutande organ. På Elevrådskongressen beslutar ni vilka frågor vi ska fokusera på i vårt påverkansarbete, vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen och mycket mer!

Det ni beslutar den 16-19 november kommer ligga till grund för Sveriges elevråd – SVEAs arbete under 2019!

Det är era röster, organisationens medlemmar, som bestämmer hur Sverige elevråd – SVEA ska arbeta för att förbättra skolorna i Sverige! 


Bli medlem – få rösträtt!

För att få vara med och rösta på Elevrådskongressen måste ni vara medlem i Sveriges elevråd – SVEA.

Medlemskapet är gratis! Läs mer om medlemskap på www.svea.org/medlem eller skriv till oss på medlemskap@svea.org så hjälper vi er!

Läs mer om hur ert elevråd blir medlemmar på www.svea.org/medlem

Motionera mera!

Har ditt elevråd en speciell fråga ni vill att Sveriges elevråd – SVEA ska jobba med nästa år? Då kan ni motionera till Elevrådskongressen 2018!

Skicka in er motion senast den 8 oktober till fs@svea.org!

 


Vad händer på Elevrådskongressen 2018?

Elevrådskongressen är framför allt Sveriges elevråd – SVEA:s årsmöte där ni röstar om frågor som rör organisationen – men det är inte allt det är! Elevrådskongressen är också en chans för er att få lära er mer om hur demokrati fungerar i praktiken. Alla som deltar får lära sig hur ett årsmöte fungerar, vad yrkanden är och hur ni skriver dem, hur ni debatterar och mycket mer! Dessutom är det ett gyllene tillfälle att skapa samarbeten och få massvis med inspiration!

Plena

När alla deltagare under Elevrådskongressen samlas för att rösta kallas det för plena. Det är här ni bestämmer i vilken riktning Sveriges elevråd – SVEA ska påverka skolsverige. Plena är fyllt av intressanta samtal och viktiga beslut. Här röstas bland annat förbundsstyrelsen fram och organisationens fokusfråga fastställs.

Utskott

Under Elevrådskongressen kommer ni att sitta i utskott. I ett utskott får ni chansen att sätta er in i ett specifikt område och tillsammans med ca 25 andra elevrådare diskutera sakfrågor som sedan tas upp i plena. Utskotten är till för att öka dina möjligheter att besluta om Sveriges elevråd – SVEA och skol-Sveriges framtid. De olika utskotten som ni kommer kunna välja mellan i år är följande:

 

Verksamhetsplan & stadgar

Verksamhetsplanen är en plan för vad som ska bli gjort under året i organisationen. Den beskriver mål och syften med olika aktiviteter. Utan en verksamhetsplan tappar organisationen både riktning och fart – därför är det viktigt att den har en stark grund från medlemmarna. Bland annat görs prioriteringar utifrån verksamhetsplanen som påverkar hela organisationen.

Sveriges elevråd – SVEAs stadgar är en samling regler som bestämmer organisationens struktur. I stadgarna står det bland annat varför Sveriges elevråd – SVEA finns, hur Elevrådskongressen ska gå till och hur regionerna ska förhålla sig till organisationen.

Fokusfråga 2019-2020

Den skolpolitiska fokusfrågan väljs utifrån vad ni medlemmar tycker är viktigast att organisationen jobbar med i skolpolitiken. Fokusfrågan väljs över två år, vilket ger oss en chans att verkligen förändra inom det området som väljs. Sveriges elevråd – SVEA kommer att med en aktuell, slagkraftig och tydlig fokusfråga kunna påverka skolpolitiken starkt.

 

Skolpolitiska programmet & medlemsavgift

Det skolpolitiska programmet är en handbok för vad Sveriges elevråd – SVEA tycker i olika frågor. Programmet är ett av de allra viktigaste dokumenten då det ger påverkansarbetet en enorm tyngd. Det påverkar på skolnivå, kommunnivå, landstingsnivå och till och med nationell nivå.

Frågan om Sveriges elevråd – SVEA ska ha en medlemsavgift är viktig, eftersom den påverkar alla nuvarande och framtida medlemmar. En proposition om medlemsavgift läggs fram varje år, för att regelbundet övervägas. Propositionen handlar om vad det, eller ifall det ska, kosta för ett elevråd att ansluta sig till organisationen.

 


Propositioner, möteshandlingarna & valberedd!

Inför varje Elevrådskongress tar Förbundsstyrelsen fram förslag på förändringar till alla dokument som styr Sveriges elevråd – SVEA. De kallas för propositioner! Här nedan kan du ladda ner och läsa årets propositioner som Förbundsstyrelsen tagit fram.

För att läsa årets propositioner klicka här!

Har du frågor om propositionerna? Hör av dig till förbundsordförande Jakob på jakob.amner@svea.org eller vice förbundsordförande Jennie på jennie.gustafsson@svea.org.

Under Elevrådskongressen används det möteshandlingar som underlag för de beslut som ska fattas! Möteshandlingarna består av två delar: möteshandlingarna & valberedd. I dokumentet “möteshandlingar” kan du läsa bland annat den föreslagna arbetsordningen, föredragningslistan, verksamhetsberättelsen, revisorernas utlåtande och förslag på den nya förbundsstyrelsen. I “valberedd!” kan du läsa mer om de kandidater valberedningen tagit fram.

För att läsa årets möteshandlingar klicka här!

För att läsa Valberedd, klicka här!

klicka här!

Har du några frågor om möteshandlingarna? Hör av dig till förbundsordförande Jakob på jakob.amner@svea.org eller vice förbundsordförande Jennie på jennie.gustafsson@svea.org.

Har du frågor om valberedd? Hör då av dig till valberedningen, på valberedning@svea.org!


Deltagaravgift

Varje medlemselevråd får skicka två respresentanter gratis! 

Eftersom vi vill vara så demokratiska som möjligt och där med ha så stor spridning som möjligt, får varje elevråd i första hand två platser på Elevrådskongressen. Vill ni skicka fler? I år kommer det finnas möjlighet att anmäla sig till en kölista, om det blir platser över efter sista anmälningsdag kommer vi att höra av oss! För representanter utöver de två som får delta gratis är deltagaravgifter 690 kr/person. 

Sveriges elevråd – SVEA står för boende och mat under Elevrådskongressen! Alla bor och äter tillsammans på plats, det gäller även de som bor lokalt i området. Alla typer av allergier, intoleranser, matspecifikationer eller andra preferenser anmäls i förväg i anmälningsformuläret. Det enda ni betalar själva är resan!


Strikt alkohol- och drogförbud

Vi har nolltolerans mot alkohol och droger. Bryter en deltagare mot alkohol- och drogpolicyn kontaktar vi personens skola eller vårdnadshavare och avvisar hen från Elevrådskongressen.

Ingen återbetalning sker.

Viktigt att komma ihåg är också: det är totalförbud mot nötter, soja och spray i hela skolan.


Incheckning och utcheckning

Deltagarna kan checka in på fredagen den 16 november mellan 13.30 -15.00. Elevrådskongressen slutar kl 14.00 på måndagen den 19 november, efter det åker alla deltagare hem.


           Schema 2018

 


Har du frågor?

Ring eller maila vår projektsamordnare Malin på 070-718 88 09 eller malin.klein@svea.org, så hjälper hon er!