IMG_1688

Är ert elevråd intresserade av att veta mer om Sveriges elevråd – SVEA och hur vi arbetar? Vi  kommer gärna ut till våra medlemmar och informera er om detta. Under ett 1-2 timmars besök kommer en representant från organisationen till ert elevråd och pratar om elevråds möjlighet att påverka lokalt och nationellt. Vi informerar om vikten av att föra fram elevers röst i skolan och diskuterar med er om varför det är viktigt att ni i elevrådet bedriver ert arbete och representerar skolans elever


Kostnadsfritt för alla medlemmar!

Elevrådsbesöken är någonting vi endast erbjuder våra medlemmar och för er är det kostnadsfritt.
Är ert elevråd inte medlem men vill bli hittar ni mer information om hur ni går tillväga här.

 


Intresseformulär elevrådsbesök

Om ni vill ha ett elevrådsbesök kan ni fylla i formuläret nedan så kontaktar en av våra elevrådsstödjare er och planerar!