Sveriges elevråd – SVEA tror på en bättre och mer demokratisk skola. Vi vill ha skoldemokrati och en likvärdig skola med bra utbildning och bättre arbetsmiljö för alla. Håller ni med oss? Då bör ert elevråd vara medlem i Sveriges elevråd – SVEA. Läs mer om medlemskap här.


Vad är elevers rättigheter? 

Elever har skyldigheter i skolan som de oftast är väl informerade om, men få vet om sina rättigheter. Många har säkert kommit för sent till skolan och inte blivit insläppta i klassrummet av läraren, eller fått läxor över helgen och inte ifrågasatt det. I många fall beror det på att man faktiskt inte vet om sina rättigheter, även om det känns fel när sådana saker händer.

Rättighetsgruppen jobbar för att öka elevers kunskap om elevers rättigheter. Gruppen består av engagerade medlemmar från Sveriges elevråd – SVEA och tillsammans arbetar de med att hjälpa, stötta och råda elever & elevråd som undrar över sina rättigheter i skolan. Ta kontakt med gruppen via kontaktformuläret längst ner på sidan eller maila till eleversrattigheter@svea.org

Vilka är Rättighetsgruppen?

Vi som svarar på dina frågor och lyfter dem i organisationen är en liten grupp, som inte liknar någon av de andra arbetsgrupperna. Istället för att vara inriktade på ett specifikt arbetssätt får vi göra allt möjligt! Vi närvarar vid nationella träffar, håller i föreläsningar, svarar på elevmail från hela Sverige och skapar kampanjer – allt med en underliggande fokus på elevers rättigheter, vilket är den frågan som är viktigast för oss.

Med några arbetsgruppshelger per år och regelbundna möten håller vi kontakten och vårt fokus på uppgiften hela året. Tillsammans har vi väldigt roligt, medan vi förverkligar de saker vi brinner för!


Vanliga frågor & svar om elevers rättigheter

Q: Jag får ogiltig frånvaro när jag arbetar FAQmed elevrådet, så ska det väl inte vara?
A: Så ska det inte vara. Du ska få giltig frånvaro och kompensation för missad undervisning enligt Skollagen, 4 kap, 11§. Detsamma gäller elevskyddsombud. En lärare får aldrig ge frånvaro i efterhand.

 

Q: När får en lärare skicka ut en elev?
A: Om den har stört undervisningen, och inte ändrat sitt beteende efter att ha blivit ombedd. Eleven får bli utvisad för resten av lektionen.

 

Q: Vi har inga elever som är elevskyddsombud på vår skola, när vi frågade rektorn om detta sa hen att det inte behövdes för att lärarna skötte arbetsmiljön på skolan… Är det rätt?
A: I arbetsmiljölagen kapitel 6, §18 står det “Elevskyddsombuden ska utses av eleverna och studerandeskyddsombuden av de studerande. Huvudmannen för utbildningen ska se till att elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget.” Alltså ska ni elever själva bestämma vilka som är elevskyddsombud och dessa ska få den utbildning som krävs för att göra ett bra jobb. 

 

Q: Vår lärare låter oss bara göra grupparbeten men det går verkligen inte i vår klass, det blir jättestökigt i klassen när vi gör det och många struntar i att göra sin del av uppgiften, vilket gör att vi som faktiskt jobbar får göra mer, kan vi säga till om detta?
A: I skollagens kapitel 5, §3 står det att “Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.”, om ni tycker att grupparbeten inte funkar för er klass för att det blir för stökigt och att ni får en orättvis arbetsbörda ska ni säga till läraren att ändra arbetsmetod. 

 

Q: Kan ett betyg sänkas på grund av sen inlämning?
A: Betyg ska sättas enbart utifrån betygskriterierna, som inte nämner tidspress (med undantag för ett fåtal kurser på gymnasiet) så nej. Men svaret är lite mer komplext. En uppgift bedöms olika beroende på förutsättningarna du får, t.ex. hur mycket undervisning ni fått i området och hur mycket tid ni får till uppgiften. Därför kan en sen inlämnad uppgift bedömas annorlunda om eleven ger sig själv betydligt bättre förutsättningar än läraren tänkt, t.ex. lämnar in den för sent, drar över tiden på ett muntligt framförande eller skriver många fler sidor än den satta begränsningen. Läraren bedömer själv om det ska påverka värderingen av arbetet. När det kommer till själva betygsättningen ska allt du gjort vägas samman, och då väger olika underlag olika tungt. Därför är det svårt att säga om ett betyg kan sänkas på grunda av sen inlämning, det beror helt enkelt på omständigheterna och hur tungt denna uppgift vägs.

 

Q: Får en lärare vägra rätta en inlämning om den är sen?
A: Nej, all tillgänglig information om elevens kunskapsnivå ska räknas in. Om läraren däremot omöjligt hinner rätta är det en annan sak, om en 20 sidor lång uppsats lämnas in timmar innan betygssättning.


Lär dig mer om elevers rättigheter!

Om du vill lära dig mer om elevers rättigheter kan du ladda ned och läsa foldern nedan, i dem har tidigare Rättighetsgrupper samlat grundläggande information om elevers rättigheter och hur du kan använda dig av lagarna i din vardag. 

Du kan också gå in på engagerad.se där det finns ännu mer information om elevers rättigheter. På engagerad.se hittar du också blogginlägg från Sveriges elevråd – SVEAs förbundsstyrelse och medlemmar i organisationen. Skulle du själv vilja blogga om skolan så är det bara att säga till! Engagerad.se finns för att våra medlemmar ska kunna göra sina röster hörda. 

DO.se finns det bra information för dig som elev om bland annat olika typer av diskriminering och hur en anmälan av diskriminering går till.

På beo.skolinspektionen.se kan du läsa om vad du kan göra om du känner dig otrygg eller kränkt i skolan! 

Om du vill läsa mer om vad det är som egentligen står i skollagen kan du göra det här.


Fråga Rättighetsgruppen!

Rättighetsgruppen hjälper dig gärna med så många frågor vi kan! Däremot är vi inte jurister. Vi kan hjälpa dig hitta rätt i lagen, så du som elev vet vilka rättigheter du har! Är det brådskande eller väldigt allvarligt rekommenderar vi er istället att kontakta Barn- och elevombudsmannen på beo.skolinspektionen.se för att läsa mer om vad du kan göra om dina rättigheter i skolan kränks. De kan dessutom vara ens juridiska ombud, ifall det handlar om en rättslig fråga. 

Har du ett brådskande ärende? Kontakta då Barn- och elevombudsmannen, Skolinspektionen eller Diskrimineringsombudsmannen!