No comments yet

Elevernas seminarium i Almedalen

Hur ser skolutvecklingen ut om vi har 100% elevfokus? Med vår panel med fyra elevrepresentanter målas en verklighetsbeskrivning av den svenska skolan upp och lösningsförslag på de utmaningar som finns idag diskuteras.

Skolan finns till för eleverna, ändå är det så att fokuset sällan ligger hos eleverna när skolan, i olika former, diskuteras. Det är märkligt då det är eleverna som är experter på vad det innebär att vara just elev. Skolan står inför många utmaningar och alla de här utmaningarna kräver elevperspektiv för att få hållbara lösningar. Det är eleverna själva som vet vad skolan behöver för att just de ska lyckas. Vi kommer därför under detta seminarium låta elevperspektivet ta över när fyra elever diskuterar skolan. Det kommer att ges verklighetsbeskrivningar på hur det är att gå i skolan idag, vilka utmaningar som skolan står inför och lösningsförslag ur ett elevperspektiv kommer läggas fram.

 

30 juni, Klosterbrunnsgatan 3

Post a comment