Vi byter namn till Elevernas Riksförbund!

Under lördagen den 16 maj fattade våra medlemmar beslut om en proposition om namnbyte.  Under årsmötet i november 2019 röstades propositionen om namnbyte igenom för första gången och efter lördagens extrainsatta möte röstades propositionen igenom ännu en gång. Det betyder att Sveriges elevråd – SVEA från och med den 1 januari 2021 kommer att heta Elevernas Riksförbund. Hurra!

– Vi kommer fortfarande att samla föreningar som våra medlemmar, och inte enskilda elever. Men vi vill att eleverna i våra medlemsföreningar känner sig representerade i riksförbundet, och vi tror att detta skapar ännu mer “vi-känsla” mellan oss och eleverna runt om i landet. Vi ska heta det vi är, och vi är ett riksförbund för elever, av elever, säger förbundsordförande Jennie Gustafsson.

Vid frågor kontakta:
Jennie Gustafsson, förbundsordförande
070 – 718 88 01
jennie.gustafsson@svea.org