Vill du på ett pedagogiskt och roligt sätt analysera riksdagsvalet i efterhand? Få en förståelse för hur riksdagspartierna arbetar? Få en ingång till att prata om demokratifrågor? Spela rollspelet “Republiken skolan” med klassen, elevrådet eller några kompisar och skapa dina egna förhandlingar i en påhittad miljö. Låt den demokratiska processen börja!

‒ Det levande valet är ett projekt som ska ge stöd till skolor som vill arrangera skolval eller som vill arbeta med politik i skolan. Upplevelsebaserat lärande kan öppna för spännande samtal där lärare och elever tillsammans gör en upptäcktsresa. Vår förhoppning är att rollspelen ska ge lärare möjlighet att levandegöra valen och ge eleverna nya perspektiv, säger Ungdomsstyrelsens generaldirektör Alice Bah Kuhnke.

På projektets hemsida, www.detlevandevalet.se, kan du ladda ner bägge spelen, läsa mer om dem, boka en spelledare samt få tips på hur du som handledare skapar en ännu bättre rollspelsupplevelse.