Comments are off for this post

Bästa elevrådskämpar – vi behöver era åsikter!

Bästa elevrådskämpar!

Är du med i ett medlemselevråd i Sveriges elevråd – SVEA och är intresserad av att förändra dagens skolpolitik? Då har vi den perfekta möjligheten för just dig!

Under den kommande Elevrådskongressen kommer Sveriges elevråd – SVEAs förbundsstyrelse lägga fram ett förslag på ett nytt, fräscht och aktuellt Skolpolitiskt program! För att få det Skolpolitiska programmet så bra som möjligt behöver vi våra medlemmars hjälp! Därför vill vi samla en grupp av medlemmar som tillsammans med två representanter från förbundsstyrelsen ska ha tre möten på Skype innan Elevrådskongressen i november. (Ett möte innan sommarlovet och två efter). Mötet innan sommarlovet är planerat till vecka 21. Vi vill höra era tankar kring vad ni tycker är viktigast för er. Vad vill ni förändra på er skola och i skolpolitiken?

Det Skolpolitiska programmet är som Sveriges elevråd – SVEAs handbok för vad vi tycker i olika frågor. I det beskrivs allt från hur Sveriges elevråd – SVEA ser på skolans uppdrag, varför vi tycker att elevinflytande och skoldemokrati är viktigt, till hur vi ser på elevråd. Programmet är ett av våra viktigaste dokument eftersom det ger vårt påverkansarbete en enorm tyngd. Vårt skolpolitiska arbete påverkar allt från kommunpolitikerna där du bor, landstingspolitiker och till och med nationella politiker – som har otroligt mycket inflytande i vårt samhälle.

Vad innebär det att vara med i gruppen som ska skapa skolvärldens grymmaste skolpolitiska program då?

Vi förväntar oss enbart att du deltar på mötena och bidrar med dina tankar och funderingar på hur det skolpolitiska programmet ska se ut. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av politiskt arbete eller några andra politiska åsikter. Det enda vi vill ha är tankar kring hur du upplever skolan för att få ett bredare elevperspektiv i arbetet.

Är du intresserad av eller vet du någon annan som skulle kunna vara det, att bidra till att Sveriges elevråd SVEAs skolpolitiska program blir det bästa i skolvärlden? Tveka inte, maila till emil.wellander@svea.org. Tänk på att platserna är begränsade och att anmälan stänger fredagen 19/5.  

Nedan står tre frågor som du kan börja fundera kring och prata med dina kompisar i elevrådet, så att du känner dig förberedd.

Vad är viktigt i ett skolpolitiskt program?

Hur skulle du vilja att programmet såg ut i framtiden?

Vilka frågor är viktiga på din skola och varför?

Om du är nyfiken på hur det nuvarande Skolpolitiska programmet ser ut kan du läsa det här. 

Comments are closed.