Elever!
Vi vill lyfta era erfarenheter och kunskaper om elevrådsarbete, organisering och projekt. Vi tror att era insikter och ert engagemang kan hjälpa andra elever att inspireras och utvecklas.

Har ni arrangerat en temadag? Bjudit in en föreläsare till skolan? Arbetat för att strukturera upp skolans klassråd? Eller vill ni berätta om något ni tycker ska förändras eller förbättras i skolan?

Skriv till oss och berätta vad ni gjort eller vad ni tycker så kanske vi kontaktar er för att göra en intervju eller ett reportage.

Tillsammans bygger vi en bättre och mer demokratisk skola!