DIGITALA ELEVRÅD

Sveriges gymnasieelever befinner sig i en helt unik situation. Undervisningen har flyttats från det fysiska klassrummet till den digitala skärmen. Utan den vanliga kontakten mellan elever, lärare och annan skolpersonal krävs det nya lösningar, nya arbetssätt och nya initiativ för att elever ska kunna göra sina röster hörda. 

Det är nu viktigare än någonsin att lyfta elevers perspektiv på skolan, på framtiden och på hur den digitala undervisningen påverkar dem. Här kommer vi att uppmärksamma elevråd som trots det mycket speciella läget arbetar för att fortsätta bedriva elevrådsarbete och hitta nya vägar för att lyfta elevers röster!

RUDBECKIANSKAS ELEVRÅD STARTAR HEMSIDA

Rudbeckianskas elevråd utvecklar sina digitala kanaler!
I en intervju med Sebastian, ordförande för Rudbeckianskas elevråd, berättar han hur elevrådets kommande hemsida blir extra viktig nu när skolans undervisning sker digitalt.

Berätta, vad har elevrådet planerat för år 2020?
Varje elevråd har haft sin egna prägel. Förra året var det Musikhjälpen som var fokus eftersom glasburen var i Västerås – då ville vi visa vad vi går för! I årets verksamhetsplan la vi fokus på att försöka digitalisera vårt elevråd och försöka göra saker mer digitalt eftersom det är mer miljövänligt. Vi är en stor skola och för att t.ex. inte. använda mycket papper när vi ska skicka ut våra protokoll kan vi göra det digitalt istället. Vi ställde oss frågan: Hur kan vi bygga ett mer digitalt elevråd?

En ny hemsida!
Så vad hände? Jo, elevrådet bestämde sig för att skapa en helt egen hemsida! Ett beslut som togs innan coronaviruset påverkade gymnasieelevernas skolgång, men ett beslut som nu kom att bli extra viktigt i det fortsätta elevrådsarbetet och för att hålla kontakten med skolans elever.

– Vi har precis startat upp vårt arbete och om allt går enligt plan så ska vi starta upp hemsidan i slutet av våren! Där kommer vi kunna lägga upp kallelser och protokoll. vi kommer sprida nyheter, berätta om oss som sitter i styrelsen och lyfta vad elevrådets viktigaste uppgifter är! Dessutom kan den komma att användas tillsammans med distansundervisningen,

Sebastian berättar att de vill underlätta för skolans elever att komma i kontakt med elevrådet och göra sina röster hörda. På hemsidan ska det vara enkelt att skriva in förslag och åsikter. En flik på hemsidan ska heta “Tyck till!”, ett bra sätt att få skolans elever att lägga upp förslag på vad elevrådet ska prata om under deras möten,

Vilken roll har elevrådet nu när all undervisning sker digitalt?
– Vi försöker hitta nya sätt att kommunicera med eleverna men också föräldrar och lärare. Det är svårt och finns inte alltid någon tydlig väg hur allt det nya ska samordnas mellan eleverna och lärarna. Men där tycker vi att elevrådet har en viktig roll! 

Elevrådet är den stora byggstenen i skolans demokrati och det är vi som för elevernas talan vidare – vi försöker främja elevdemokrati. Genom att vi visar vår drivkraft och visar hur bra det har gått för oss så hoppas vi också kunna inspirera andra!

Har ni några tips till andra elevråd? Att vi använder den här tiden som något bra istället för att se något som dåligt. Nu har vi chansen att använda vår kreativitet! Vi har möjligheten att utveckla vår om vi ser positivt på situationen istället så kommer vi kommer så mycket längre. Vi har så mycket att lära av ny teknik och hur en kan interagera på många olika sätt.

Nu ska jag ha ett möte med vår rektor, Västerås Stad och Region Västmanland. Jag får vara med på ett möte eftersom “de ville höra lite om vad vi från elevrådet hade för synpunkter på den kommande studenten”.

Intervjun med Sebastian från Rudbeckianskas elevråd skedde den 8 april 2020.