Elevråd är ett samlingsnamn för den grupp av elever som ska finnas på varje skola och föra fram elevernas röst. Det kan vara svårt att beskriva exakt vad ett elevråd innebär eftersom att det kan ha olika namn, bestå av olika många personer samt tycka och göra olika saker på skolan. Även om gruppen kallar sig elevkår, demokratigrupp, elevgrupp eller någonting annat kan den fylla samma funktion som ett elevråd.

ETT STARKT ELEVRÅD

Elevrådet är en plats för elevernas röst och alla elever på skolan ska känna sig välkomna. Genom ett bra elevrådsarbete finns möjlighet att påverka och göra skillnad på den egna skolan, men
även på andra runt om i hela Sverige. Ett elevråd ska ha en egen verksamhet, ett årsmöte där elevrådet bestämmer vad som ska
göras och stadgar eller regler så att alla vet hur elevrådet fungerar.

 

I Skollagen finns riktlinjer och lagar för alla Sveriges skolor.
I kapitel 4, 9 §  står det att elever ska ges inflytande över sin undervisning. När elever får vara med och tycka till  på sin egen skola är det lättare att bli engagerad och känna en vilja att lära. Därför ska elevrådet få ta plats på skolan.

 

Elevrådets uppgift är att:

  • Samla och stärka elever på skolan.
  • Värna om elevers rättigheter.
  • Representera och föra fram elevers röst.

 

BLI MEDLEM

Utvecklas med Sveriges elevråd – SVEA!
Vi samlar och stöttar elevråd i högstadiet och gymnasiet. Ett medlemskap hos oss är gratis och som medlem får ni vara med och påverka Sveriges elevers vardag.

 

INSPIRATION FÖR ELEVRÅD.

INSPIRERAS AV ANDRA

Engagerad.se är elevernas egna blogg.
Hämta tips och inspiration från andra elevråd!
Elevrådet på Internationella Engelska Skolan planerar en heldag med fokus på psykisk (o)hälsa!

ELEVERS RÄTTIGHETER

Elever har rättigheter.
Lär dig mer om vilka rättigheter du har som elev.

ENGAGERA DIG!

Starkare tillsammans.
Påverka skolsverige tillsammans med Sveriges elevråd – SVEA. Vill elevrådet bli medlem eller vill du engagera dig ideellt hos oss?

Hämta inspiration, material och nya kunskaper på medlemssidan!

Fler frågor om elevrådsarbete?
Kontakta vår utbildningssamordnare Frida på frida.lantz@svea.org
SVERIGES ELEVRÅD – SVEA
Norr Mälarstrand 24
112 20 Stockholm
KONTAKTA OSS
08-562 788 00
info@svea.org

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV.

SOCIALA MEDIER